Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kara śmierci

W Europie kara śmierci nie jest stosowana. Wynika to wprost z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Protokół nr 6 do Konwencji zakazuje wprost kary śmierci w czasie pokoju a Protokół nr 13 - mówi całkowitym zakazie kary śmierci, także w czasie wojny). 

Kiedy jednak dochodzi do szczególnie okrutnych zbrodni, w debacie publicznej pojawiają się głosy za przywróceniem kary śmierci w Polsce. RPO zabiera wtedy głos przypominając podstawowe wartości i zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej.

Liczba wyników: 5