Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZUS otwarty dla osób z niepełnosprawnościami

Data:

21 maja 2014 r. we wszystkich oddziałach ZUS zorganizowany zostanie dzień otwarty dla osób niepełnosprawnych.

Celem, tego przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie informacji z obszaru zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz możliwościami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
[Dzień otwarty ZUS]

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk