ZRPO Valeri Vachev mówił o problemach uchodźców z Ukrainy na konferencji PAN

Data:

22 września 2022 r. zastępca RPO Valeri Vachev wziął udział w XI Konferencji Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk „Migracje w dobie kryzysów społecznych”.

Valeri Vachev uczestniczył w panelu pt. „Dyskusja na temat aktualnych wydarzeń migracyjnych w związku z wojną w Ukrainie”, podczas którego przedstawił działania RPO podjęte w związku z agresją zbrojną na Ukrainę i towarzyszącym jej kryzysem migracyjnym. Zastępca RPO mówił w szczególności o wystąpieniach dotyczących zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych uchodźców z Ukrainy, problemów związanych z kształceniem ukraińskich dzieci i młodzieży i funkcjonowaniem centrów dla uchodźców w Polsce. Poruszył również kwestie dotyczące dostępu uchodźców do rynku pracy, zasad wjazdu i legalizacji pobytu oraz dostępu do służby zdrowia.
 

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2022-09-23 11:42:25
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data: 2022-09-23 15:00:40
Operator: Maciej Kuczyński