Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO na posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poświęconym problematyce czerwonej noty Interpolu

Data:
Tagi: kalendarium

W dniu 20 września 2021 r. w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, poświęcone problematyce czerwonej noty Interpolu. Przewodniczący komisji senator Aleksander Pociej podkreślił liczne problemy, które związane są ze stosowaniem czerwonej noty w Polsce, czego dowodem było ostatnie zdarzenie dotyczące zatrzymania przez policję białoruskiego studenta. W posiedzeniu wzięła udział dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Paulina Filipowiak, która poinformowała, że minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, wystosował pismo do prezydenta Interpolu w sprawie odpowiedniej weryfikacji czerwonych not. Pismo takie skierował również Komendant Główny Policji do sekretarza generalnego Interpolu. Rzecznika Praw Obywatelskich reprezentowali zastępczyni dr Hanna Machińska i mec. Michał Hara. Przedstawiciele Rzecznika zwracali uwagę na nieprawidłowości związane z wykorzystywaniem czerwonej noty w odniesieniu do opozycjonistów z Białorusi, Ukrainy, Chin, Rosji, jak również poinformowali o działaniach RPO podejmowane w tym zakresie.

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa