Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO Hanna Machińska uczestniczyła w konferencji poświęconej integracji europejskiej

Data:

Zastępczyni RPO Hanna Machińska wzięła udział w międzynarodowej konferencji na temat zróżnicowanej integracji w Unii Europejskiej - United in diversity? The legitimacy of a differentiated European Union.

Konferencja odbyła się w dniach 7-8 listopada 2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim i uczestniczyli w niej eksperci z Polski i naukowcy z Uniwersytetu w Lipsku.

ZRPO Hanna Machińska wygłosiła referat w panelu podsumowującym, w którym starano się odpowiedzieć na pytanie czy zróżnicowanie jest zagrożeniem dla demokracji, tożsamości i solidarności w Europie.

Uczestnicy konferencji poddali analizie zasadność zróżnicowania w różnych obszarach polityki UE. W dwudniowej debacie na temat zalet i wad dalszego różnicowania integracji europejskiej starali się odpowiedzieć na pytania jakie projekty mają szansę w przyszłości na powodzenie oraz czy zróżnicowane podejście poszczególnych państw członkowskich w niektórych obszarach polityki jest rozsądne lub nawet jedyne, aby uczynić UE zdolną do przetrwania w przyszłości.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Fundację Konrada Adenauera w Warszawie i Uniwersytet w Lipsku w ramach projektu badawczego "Niemcy i Polska w zróżnicowanej Unii Europejskiej" finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację Nauki.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski