Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO Wojciech Brzozowski na konferencji naukowej "Państwo i Kościół - współpraca czy separacja"

Data:

18 maja 2023 r. zastępca RPO Wojciech Brzozowski reprezentował urząd Rzecznika na konferencji naukowej pt. „Państwo i Kościół – współpraca czy separacja”, zorganizowanej przez Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń w Łodzi.

W swoim wystąpieniu ZRPO zwrócił uwagę na znaczenie wolności myśli, sumienia i religii w systemie praw człowieka. Podejmowane przez Rzecznika w ostatnim czasie działania dotyczące tej wolności obejmowały tak różne obszary, jak chociażby nauczanie religii w szkole publicznej, ograniczenia swobody kultu w czasie pandemii COVID-19, zasady pracy w święta religijne będące dniami wolnymi od pracy oraz prawo więźniów do udziału w życiu religijnym.

Wojciech Brzozowski podkreślił, że kluczowe jest zachowanie bezstronności i poszanowanie różnych wrażliwości osób zgłaszających się do Biura RPO, zwłaszcza gdy mają one głębokie poczucie krzywdy i niesprawiedliwości. Podziękował organizatorom za podjęcie refleksji nad potrzebą układania stosunków między państwem a Kościołem w taki sposób, aby ograniczać konflikty na tle religijnym oraz przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na wyznanie lub bezwyznaniowość.

Referaty przedstawione na konferencji dotyczyły m.in. wyzwań związanych z publicznym statusem Kościoła, poszczególnych zasad konstytucyjnych określających relacje między państwem a związkami wyznaniowymi oraz roli kultury politycznej w kształtowaniu tych relacji.

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski