Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Hanna Machińska wzięła udział w Forum Partnerstwa i Integracji w Przemyślu

Data:

30 września 2022 r. zastępczyni RPO Hanna Machińska wzięła udział w Forum Partnerstwa i Integracji w Przemyślu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koalicję Organizacji Mniejszościowych i Migranckich i odbyło się w Domu Ukraińskim w Przemyślu.

Hanna Machińska wzięła udział w panelu „Obywatele, nie-obywatele. Co z osobami narodowości niepolskiej robi polski system prawny?”. Zastępczyni RPO wskazała na działania Rzecznika Praw Obywatelskich zmierzające do ochrony praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Podzieliła się między innymi doświadczeniami związanymi z pomocą obcokrajowcom dotkniętym kryzysem migracyjnym na pograniczu Polski i Białorusi oraz zwróciła uwagę na potrzebę polepszenia położenia Romów uciekających przed wojną z Ukrainy.

Hanna Machińska spotkała się również z wolontariuszami obsługującymi punkt pomocy humanitarnej na dworcu kolejowym w Przemyślu oraz przedstawicielami podkarpackiego urzędu wojewódzkiego i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Rzeczniczka podziękowała osobom zaangażowanym w niesienie pomocy cudzoziemcom, w szczególności przedstawicielkom Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego Harangos.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2022-10-03 19:49:23
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data: 2022-10-04 12:32:06
Operator: Maciej Kuczyński