Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO Hanna Machińska na otwarciu Klubu 25+ dla dorosłych osób ze znaczną niepełnosprawnością

Data:

22 czerwca 2022 r. zastępczyni rzecznika praw obywatelskich Hanna Machińska wzięła udział w otwarciu Klubu 25+ dla dorosłych osób z niepełnosprawnością znaczną w Chełmie. ZRPO towarzyszył główny koordynator ds. społecznych Andrzej Stefański.

Cztery lata temu stowarzyszenie 25+ Nasza Przyszłość otworzyło w małym pomieszczeniu o powierzchni 29 metrów klub, w którym mogły się spotykać osoby dorosłe z niepełnosprawnością i ich rodziny. Było to miejsce, gdzie spotykający wspierali się i pomagali sobie w pokonywaniu problemów codziennego życia.

Dzięki staraniom członków stowarzyszenia i przy wsparciu Urzędu Miasta Chełm, a także dyrekcji Środowiskowego Domu Samopomocy, klub otrzymał dwa razy większe pomieszczenie. Z tej okazji osoby przychodzące do Klubu przygotowały dla gości wzruszające przedstawienie.

Agnieszka Filipczuk, prezes stowarzyszenia 25+ Nasza Przyszłość, podziękowała wszystkim osobom wspierającym klub, a także opowiedziała o działalności stowarzyszenia i jego planach na przyszłość.

Stowarzyszenie 25+ Nasza Przyszłość powstało, aby pomagać osobom z niepełnosprawnościami w pokonywaniu barier psychicznych i społecznych związanych ze znaczną niepełnosprawnością. Organizacja przeciwdziała izolacji społecznej osób z niepełnosprawnościami po 25 roku życia, a także zabiega o inne formy poprawy ich życia. Działa na terenie Chełma i gminy Chełm.

W trakcie wizyty na Lubelszczyźnie Hanna Machińska odwiedziła również Zamość, gdzie spotkała się z mieszkańcami miasta. W panelu poświęconym problematyce granicy Polski i Białorusi mówiła między innymi o raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur o sytuacji obcokrajowców w ośrodkach strzeżonych.

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński