Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Hanna Machińska na gali 40-lecia samorządu radców prawnych w Krakowie

Data:

24 czerwca 2022 r. zastępczyni RPO Hanna Machińska wzięła udział w uroczystości 40-lecia samorządu radców prawnych w Krakowie. Jubileuszowe wydarzenie zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie zostało objęte patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przemawiający na uroczystości przedstawiciele władz radcowskiej izby podkreślili, że ich samorząd jest najliczniejszym spośród prawniczych korporacji w Polsce, a radcowie prawni – mimo, iż są kojarzeni głównie z biznesem – reprezentują interesy obywateli we wszelkiego typu sprawach, także np. rodzinnych i karnych. Radcy są ponadto doceniani jako ważni pracownicy administracji publicznej.

Hanna Machińska wygłosiła na gali wykład okolicznościowy dotyczący wkładu radców prawnych w pielęgnację praw człowieka w Polsce. Zwróciła w nim uwagę na toczącą się aktualnie w Europie debatę dotyczącą niezależności wykonywania zawodu prawnika i koniecznych prawnych zabezpieczeń w tym zakresie. Rzeczniczka podkreśliła, że szczególne znaczenie przywiązuje się do poszanowania wolności słowa, prawa prawników do zrzeszania się w organizacje społeczne, ochrony ich aktywności w debacie publicznej oraz sprawiedliwego i proporcjonalnego kształtowania procedur dyscyplinarnych.

Na uroczystości wystąpili również inni goście, m.in. wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, który odznaczył przedstawicieli Izby odznakami Honoris Gratia – wyróżnieniem przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla Krakowa.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński