Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Hanna Machińska na uroczystości nadania tytułu doctora honoris causa Marianowi Turskiemu

Data:

23 marca 2022 r. zastępczyni RPO Hanna Machińska wzięła udział w uroczystości nadania tytułu doctora honoris causa Marianowi Turskiemu. Wydarzenie, w którym uczestniczył również dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej Stanisław Ćwik, odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Senat Uniwersytetu postanowił wyróżnić Mariana Turskiego za „szlachetne wypełnianie misji strażnika pamięci wspólnej polsko-żydowskiej historii, przywracanie wiary w sprawczą siłę wolnego słowa oraz głęboki moralny wymiar przykazania „Nie bądź obojętny”, które staje się uniwersalnym ludzkim zobowiązaniem wobec bliźnich i świata”.

Marian Turski, historyk i dziennikarz, ur. 26 czerwca 1926 w Druskiennikach. W wieku 14 lat trafił do łódzkiego getta, gdzie działał w podziemnej organizacji. Jednym z ostatnich transportów w 1944 r. został wywieziony do obozu Auschwitz-Birkenau. W 1945 r. przeżył dwa marsze śmierci: z Auschwitz do Buchenwaldu oraz z Buchenwaldu do Theresienstadt. Jest Przewodniczącym Rady Muzeum Historii Żydów Polskich i redaktorem tygodnika „Polityka”. To prawdziwy świadek historii i autorytet, który nie tylko słowem, ale całym swoim życiem zaświadcza o kategorycznej potrzebie walki o godność każdej osoby. 

W 2015 roku Marian Turski otrzymał Honorową Odznakę RPO „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. Jest także wieloletnim współpracownikiem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik

Zobacz także