Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„Zrozumieć zło. Warsztaty dla przełożonych w policji”

Data:

„Zrozumieć zło. Warsztaty dla przełożonych w policji” to nazwa programu realizowanego przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu we współpracy z Komendą Główną Policji. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Europie, w ramach której policjanci będą poznawać historię Holokaustu. Celem warsztatów jest przygotowanie funkcjonariuszy do efektywnego zwalczania przestępstw z nienawiści.


W inauguracji programu, która odbyła się 1 grudnia w Oświęcimiu, wziął udział Maciej Szmigiero, zastępca Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Odczytał list prof. Ireny Lipowicz do uczestników warsztatów, w którym wskazała że zjawisko rasizmu oraz związanej z nim nietolerancji i ksenofobii godzi w podstawowe prawo do poszanowania godności przysługujące każdemu człowiekowi, a także stanowi poważne zagrożenie dla porządku społecznego. Rzecznik przypomniała również, że policjanci powinni być przygotowani do zwalczania wszelkich przejawów zła, szczególnie tych wywołanych społeczną nietolerancją i uprzedzeniami. 


W otwarciu warsztatów wzięli udział m.in. Krzysztof Łaszkiewicz - pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, Brian George – konsul USA ds. prasy i kultury oraz Tomasz Kuncewicz - dyrektor Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.


Projekt jest realizowany dzięki wsparciu programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, przy współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP