Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zmiany w rozporządzeniu MEN dot. informacji umieszczanych na świadectwach

Data:

 

5 marca Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Adnotacja o realizowaniu przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim programu nauczania dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości będzie teraz umieszczana tylko na arkuszach ocen a nie na świadectwach. Rzecznik Praw Obywatelskich występowała do Ministra Edukacji Narodowej z postulatem dokonania takich zmian. Prof. Lipowicz zwracała uwagę na tę kwestię również podczas październikowej prezentacji raportu “Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnością” oraz na grudniowym spotkaniu Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością z przedstawicielami MEN.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP