Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zmarł Ryszard Czerniawski, były zastępca RPO

Data:

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy w Biurze RPO wiadomość o śmierci prof. Ryszarda Czerniawskiego. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Dla wielu z nas był kolegą, współpracownikiem, życzliwym doradcą. Doświadczonym prawnikiem i ekonomistą, który miał nie tylko głęboką wiedzę, ale i pasję służenia sprawom obywatelskim. To między innymi dzięki Jego zaangażowaniu mogło się ukazać w Biurze RPO wiele użytecznych poradników dla osób starszych poruszających się w świecie prawa i finansów.   

Droga życiowa i osiągnięcia Ryszarda Czerniawskiego budzą należny szacunek. W latach 1983–1991 był dziennikarzem PAP i tygodnika „Prawo i Życie”. Współtworzył polską Giełdę Papierów Wartościowych i przez szereg lat pełnił ważne funkcje związane z jej zarządzaniem. Jednocześnie rozwijał swoją działalność naukową i dydaktyczną – uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, był profesorem nadzwyczajnym i wykładowcą w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie. Jest też autorem wielu wnikliwych opracowań naukowych z zakresu prawa i ekonomii.

Zapamiętamy Go, jako ciepłego, przyjaznego ludziom człowieka, który stale dążył do podnoszenia standardów służenia obywatelom.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-09-02 15:50:55
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data: 2019-09-03 10:07:39
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik