Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zmarł Jan Lityński - współtwórca opozycji demokratycznej w czasach PRL

Data:
Tagi: kalendarium

21 lutego 2021 r. odszedł Jan Lityński. Jeden z najwybitniejszych obrońców praw człowieka we współczesnej Polsce. Więzień polityczny, człowiek-legenda demokratycznej opozycji, „Solidarności”, III RP. Autor wielu publikacji i polemik dotyczących relacji władza-obywatel. Jego wiara w demokratyczne wartości i walka o prawa zwykłych ludzi mogą być dla nas wzorem.

Jan Lityński urodził się w Warszawie w 1946 r. Był uczestnikiem i jednym z organizatorów protestów marcowych z 1968 r. Został skazany za to na karę 2,5 roku pozbawienia wolności. Po wyjściu na wolność zaangażował się w ochronę praw robotników. Założył ukazujący się poza cenzurą władz komunistycznych Biuletyn Informacyjnego „KOR”, by już rok później stworzyć „Robotnika”, niezależne pismo na rzecz zakładania wolnych związków zawodowych. Był członkiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, działał w "Solidarności". W stanie wojennym został internowany, a następnie aresztowany. Przez wiele lat ukrywał się działając w podziemnych organach "Solidarności".

Jan Lityński został wybrany w 1989 r. do Sejmu kontraktowego, pozostał posłem aż do 2001 r. W latach 2010-2015 był doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. kontaktów z partiami i środowiskami politycznymi. 

Cześć Jego pamięci.

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz