Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zmarł prof. Karol Modzelewski

Data:

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. Karola Modzelewskiego

Jednego z najwybitniejszych polskich działaczy na rzecz praw człowieka i walki o demokrację.

Inicjatora i współtwórcę wielu wydarzeń historycznych, które zmieniły świadomość społeczną
w naszym kraju i przyczyniły się do narodzin III Rzeczypospolitej. 

Człowieka wielkiej odwagi i pracowitości, wybitnego historyka, wychowawcę wielu pokoleń studentów.

Mieliśmy zaszczyt i honor wielokrotnie współpracować z Panem Profesorem.

 

Rodzinie i Najbliższym Zmarłego składamy serdeczne kondolencje i wyrazy współczucia.

 

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

oraz

pracownicy Biura RPO

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk