Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zjazd Absolwentów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Data:
Tagi: wydarzenie

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wziął udział w Zjeździe Absolwentów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, który odbył się 19 grudnia na Wydziale Fizyki UW. W trakcie obrad dawni stypendyści powołali nowe stowarzyszenie – Klub Absolwentów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, które stawia sobie za cel integrację tego bardzo zróżnicowanego i rozproszonego środowiska i wspieranie działań Funduszu.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to działająca od ponad 30 lat organizacja pożytku publicznego. Jej działalność skupia się na pomocy wybitnie zdolnym uczniom. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez całoroczny cykl bezpłatnych zajęć z różnych dziedzin i inne dodatkowe formy pomocy merytorycznej.
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP