Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zgromadzenie IOI

Data:

 

Prof. Irena Lipowicz przebywa w zagranicznej delegacji służbowej na Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana w Tallinie.

Rzecznik wzięła udział w posiedzeniu zarządu Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI), podczas którego omówiono m.in. sprawę wdrażania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej dyrektywy dotyczącej alternatywnych metod rozstrzygania sporów i  kwestie związane z prywatyzacją usług publicznych. Rozmawiano także o planowanych działaniach w zakresie skoordynowanej współpracy międzynarodowej Ombudsmanów.

RPO poinformowała ponadto o aktualnej sytuacji w Ukrainie. Zwróciła szczególną uwagę m.in. na sytuację uchodźców i potrzebę zapewnienia pomocy humanitarnej w tamtym regionie.
 

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk