Zespół do spraw Wykonywania Kar, osoby pozbawione wolności

Data: 
2020-11-05 09:44:36

Do zakresu działania Zespołu do spraw Wykonywania Kar należą zagadnienia dotyczące:

 1. praw i warunków pobytu osób przebywających w:
  • aresztach śledczych i zakładach karnych;
  • zakładach psychiatrycznych w związku z zastosowaniem środka zabezpieczającego;
  • Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym;
  • pomieszczeniach dla osób zatrzymanych jednostek organizacyjnych Policji;
  • w izbach wytrzeźwień;
  • zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
 2. wykonywania kar nieizolacyjnych;
 3. odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
 4. pomocy postpenitencjarnej;
 5. prawa karnego wykonawczego w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania;
 6. analizy i oceny praktyki stosowania przepisów prawa karnego wykonawczego przez organy postępowania wykonawczego – opracowywanie opinii i wystąpień generalnych;
 7. konstytucyjności przepisów prawa karnego wykonawczego.
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-11-06 11:13:02 Zespół do spraw Wykonywania Kar, osoby pozbawione wolności Mariusz Masłowiecki