Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zespół Krajowy Mechanizm Prewencji wraz z Zespołem Prawa Administracyjnego i Gospodarczego zorganizowali w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich konferencję pod tytułem "Izby Wytrzeźwień - prawo a praktyka"

Data:
Tagi: KMPT

W Biurze RPO odbyła się konferencja pt. "Izby wytrzeźwień – prawo a praktyka, kierunki zmian" z udziałem przedstawicieli różnych środowisk, od świata nauki, osób zarządzających izbami wytrzeźwień, przez administrację rządową i samorządową po organizacje pożytku publicznego. W pierwszym panelu zaprezentowano wyniki Raportu RPO z wizytacji w izbach wytrzeźwień przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji, który stanowił podstawę do dyskusji nad obecnym kształtem regulacji prawnych i praktyką funkcjonowania tych placówek. Tematem przewodnim drugiego panelu było natomiast określenie potrzebnych zmian prawnych i faktycznych w funkcjonowaniu izb wytrzeźwień.

Galeria zdjęć.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP