Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Żegnamy dwóch wybitnych prawników - prof. Janusza Symonidesa i prof. Bernharda Schloha

Data:
Tagi: wydarzenie

Przychodzi nam ze smutkiem pożegnać dwie wybitne postacie świata prawniczego: prof. Janusza Symonidesa i prof. Bernharda Schloha.

Prof. Janusz Symonides - wybitny specjalista i wykładowca z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego oraz współczesnych stosunków międzynarodowych. Był też wychowawcą wielu pokoleń studentów Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracował w ośrodkach naukowych i uniwersyteckich kilkunastu krajów, m.in. w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. W latach 1989-2000 był dyrektorem Departamentu Pokoju i Praw Człowieka UNESCO w Paryżu.

Zapamiętamy go jako człowieka o ogromnej klasie, niebywale błyskotliwego, trafnie komentującego rzeczywistość. Wybitnego prawnika o światowej sławie, z którego dorobku i dzieł wszyscy długo będziemy mogli korzystać .

Prof. Bernhard Schloh - wybitny naukowiec i działacz międzynarodowy, profesor prawa, pełnił m.in. funkcję doradcy prawnego Rady Unii Europejskiej. Był wielkim przyjacielem Polski. Podczas II wojny światowej jego rodzice udzielali pomocy członkom polskiej rodziny. Po wojnie profesor Schloh pomagał członkom następnego pokolenia tej rodziny. Od początku lat 90. zaangażował się w proces integracji ze wspólnotami europejskimi, przygotowując opinie ekspertów, kształcąc studentów i zapraszając polskich uczonych do udziału w stażach w Komisjach Rady Unii Europejskiej.

Był człowiekiem niesamowitej życzliwości i skromności, którego wkład w europejską integrację Polski jest nieoceniony. Dzięki jego staraniom wielu polskich prawników zapoznało się z prawem europejskim i miało okazję obserwować pracę instytucji europejskich. Utorował drogę dla przyszłych działań związanych z przystąpieniem Polski do UE.

Oboje mieliśmy zaszczyt znać osobiście Panów Profesorów.

Rodzinie i Najbliższym Zmarłych składamy serdeczne kondolencje i wyrazy współczucia.

 

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich

Hanna Machińska, zastępczyni rzecznika praw obywatelskich

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk