Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zawód zaufania publicznego – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”- konferencja Mazowieckiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego

Data:
Tagi: kalendarium

10 września 2018 roku rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar uczestniczył w konferencji „Zawód zaufania publicznego – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” organizowanej przez Mazowieckie Forum Samorządów Zaufania Publicznego.  

Inicjatywa, której w tym roku przewodniczy Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie ma na celu zrzeszanie zawodów zaufania publicznego, wśród których wymienić należy:

 • adwokatów
 • aptekarzy
 • architektów ,
 • biegłych rewidentów 
 • doradców podatkowych,
 • diagnostów laboratoryjnych,
 • inżynierów budownictwa Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictw
 • komorników,
 • kuratorów sądowych,
 • lekarzy i lekarzy dentystów,
 • lekarzy weterynarii,
 • notariuszy ,
 • pielęgniarek i położnych,
 • psychologów,
 • radców prawnych
 • rzeczników patentowych

Zebrani rozmawiali o największych wyzwaniach związanymi z funkcjonowaniem samorządów, które zostały określone jako kryzys świadomości obywatelskiej i funkcjonowanie w rzeczywistości ciągle zmieniających się ram prawnych.

Warto podkreślić, że konferencja odbywała się w szczególnej porze – stulecia Polskiej niepodległości która nierozerwalnie związana jest z funkcjonowaniem samorządów, gdyż (co podkreślali prowadzący) najstarsza w Polsce organizacja zrzeszająca zawody zaufania publicznego – samorząd adwokacki powstał jeszcze w 1918 roku.

Wykład wprowadzający wygłosiła Prof. Jadwiga Staniszkis podkreślając, że problem zaufania ma wymiar nie tylko instytucjonalny, ale to także sfera zaufania do samego siebie polegająca na tym, że ma się nie tylko odpowiednie kompetencje, ale także wiarę w słuszność swoich idei. To także zdolność do obywatelskiego oporu.

Podnoszone zostały również kwestie misji samorządów, które mając swoje konstytucyjne zakorzenienie w art. 17 Konstytucji istnieją, gdyż tego wymaga ochrona praw i wolności obywateli.

Panelistami byli– oprócz rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, dziekan ORA  w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, OIRP  w Warszawie r.pr. Włodzimierz Chróścik, inż. Jerzy Putkiewicz, Bartosz Krakowiak, dr Krzysztof Madej oraz Iwona Karpiuk-Suchecka.

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy objęli wydarzenie swoim patronatem. 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski