Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zastępczyni RPO Hanna Machińska z wizytą w Genewie

Data:

W dniach 21–23 lutego 2018 r. odbyło się w Genewie doroczne spotkanie GANHRI (Global Alliance of National Human Rights Institutions) poświęcone wymianie doświadczeń krajowych instytucji praw człowieka. W ramach wydarzenia odbyła się również konferencja dotycząca osób z niepełnosprawnościami, która uwidoczniła znaczące różnice w politykach państw. W jej trakcie podkreślono szczególną rolę, jaką powinny odgrywać krajowe instytucje implementujące konwencję do prawnych porządków wewnętrznych państw.

Obradom plenarnym towarzyszyły liczne debaty panelowe, m.in. pierwsze spotkanie robocze APT – GANHRI związane z rolą krajowych instytucji praw człowieka, pełniących rolę krajowych mechanizmów prewencji tortur. W dyskusji wzięła zastępczyni rzecznika praw obywatelskich Hanna Machińska. W panelu uczestniczyli także przedstawiciele Nowej Zelandii, Rwandy, Meksyku, Maroka. Zastępczyni RPO zabrała głos także w dyskusji plenarnej dotyczącej praw osób starszych. W tej części debaty wielu uczestników zwracało uwagę na zróżnicowane stanowiska państw wobec proponowanej konwencji, co wynika z ich obawy przed przyjmowaniem nowych zobowiązań traktatowych.

Jedna z debat poświęcona była strategicznemu trójstronnemu partnerstwu GANHRI, UNDP, OHCHR, które ma na celu udzielanie pomocy instytucjom praw człowieka centralnej Azji. Przedstawiciele Kazachstanu, Kirgizji, Tadżykistanu, Uzbekistanu podkreślali, iż platforma współpracy regionalnej zmierza ku osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju.

W ostatniej sesji plenarnej wystąpił Wysoki Komisarz Praw Człowieka ONZ Zeid Ra’ad Al Hussein, który podkreślił znaczenie krajowych instytucji praw człowieka działających na rzecz ochrony praw jednostki. Zwrócił też uwagę na istotną rolę decyzji o przyznaniu statusu „A” poszczególnym krajowym instytucjom (To system oceny tego typu organów, nota A jest najwyższa). Decyzja ta odnosi się tylko do tych instytucji, których działania podejmowane są zgodnie z Zasadami Paryskimi oraz międzynarodowymi standardami. W procesie przyznawania statusu „A” poszczególnym organizacjom, ogromną rolę odgrywa instytucja Wysokiego Komisarza, który stanowi dodatkową gwarancję transparentności tego procesu.

Wysoki Komisarz podkreślił również, że opracowany Strategiczny Plan Zarządzania na lata 2018-2021 będzie dotyczył kluczowych obszarów związanych z ochroną praw człowieka z punktu widzenia niedyskryminacji, partycypacji, odpowiedzialności, rozwoju, pokoju i bezpieczeństwa oraz wspierania mechanizmów ochrony praw człowieka.

Dwudniowe obrady zakończyły się spotkaniem uczestników z Komitetem  Praw Osób Niepełnosprawnych.

Wizyta w Genewie była również okazją do spotkania zastępczyni RPO z partnerami z Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka, w tym z dyrektorem prof. Beate Rudolf. Rozmowy  dotyczyły przygotowania w Biurze RPO seminarium na temat Konwencji o prawach osób starszych. Przeprowadzono również rozmowę z ombudsmanami z Austrii, Norwegii, Maroka, Rwandy oraz Rosji.

Hanna Machińska została zaproszona na  spotkanie z prof. Jonasem Ruskusenem, członkiem Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych, poświęcone problematyce implementacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Biuro RPO otrzymało dyplom potwierdzający status „A”.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2018-02-28 11:48:53
Osoba udostępniająca: Justyna Z@recka
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Justyna Z@recka