Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich

Obraz
Zastępca Rzecznika Prawa Obywatelskich Stanisław Trociuk


Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Zakres zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka

Stanisław Trociuk - urodzony dnia 3 grudnia 1964 r. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację radcowską.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 1989 r. Od 1995 r. do końca 2001 r. pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Spraw Mieszkaniowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od dnia 1 stycznia 2002 r. pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor…

Obraz
Zdjęcie portretowe mężczyzny

Powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich 1 kwietnia 2022 r.

Zakres zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Valeri'ego Vacheva

Valeri Vachev - prawnik, wykładowca akademicki, doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z oceną celującą (dyplom summa cum laude). W roku 2019 na podstawie rozprawy pt. "Przedawnienie karalności zbrodni komunistycznych jako narzędzie sprawiedliwości transformacyjnej uzyskał stopień doktora nauk prawnych". 

Jest zatrudniony na stanowisku…

Obraz
Zdjęcie portretowe mężczyzny

Powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich 1 stycznia 2023 r.

Zakres zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Wojciecha Brzozowskiego

Doktor habilitowany nauk prawnych (2017), profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 2020), kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UW (od 2017). Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi wykłady z praw człowieka. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencjach 2020–2023 i 2024–2027. 

Specjalizuje się w prawach człowieka, prawie konstytucyjnym i wyznaniowym. Jest autorem…