Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Displaying 1 - 1 of 1
Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego
Data publikacji: 2013-03-14 08:15:01
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk