Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zarządzenie Nr 11 / 2006 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10 / 2002 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich audytu wewnętrz

Data:
Tagi: bip

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2006 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2002 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich audytu wewnętrznego. Na podstawie § 8 statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2 Marszałka Sejmu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich, zmienionego zarządzeniem Nr 9 Marszałka Sejmu z dnia 22 lipca 2004 r. i zarządzeniem Nr 2 Marszałka Sejmu z dnia 15 marca 2005 r., w związku z art. 49 ust. 1 pkt 1 i art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§1

W zarządzeniu Nr 10 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich audytu wewnętrznego oraz instrukcji stanowiącej załącznik do tego zarządzenia, wyrazy „Dyrektor Biura" zastępuje się wyrazami „Rzecznik Praw Obywatelskich" użytymi w odpowiednim przypadku.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rzecznik Praw Obywatelskich Dr Janusz Kochanowski

Autor informacji: Rzecznik Praw Obywatelskich
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki