Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Siemiatycze, Białystok, Suwałki, Sejny i Łomża. Zaproszenie RPO na spotkania 27-30.01

Data:
Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zaprasza organizacje społeczne na spotkania konsultacyjne w woj. podlaskim w dniach 27 – 30 stycznia 2016 r., których celem jest wspólne zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotyczących  praw człowieka, poszukiwanie rozwiązań, poruszanie tematów istotnych dla sektora  pozarządowego i połeczeństwa obywatelskiego w woj. podlaskim. 
Spotkania z Rzecznikiem będą odbywały się według kolejności w: Siemiatyczach, Białymstoku, Suwałkach, Sejnach i Łomży.
 
Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza też wszystkich zainteresowanych tematami debat:
 • Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w świetle art. 35 Konstytucji RP  w dniu 28 stycznia 2016 r. Uniwersytet w Białymstoku
 • Wspólnota sąsiedzka. Sąsiedzi różnych narodowości i religii  w dniu 29 stycznia 2016 r. Biała Synagoga w Sejnach
 

Szczegółowy program konsultacji Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

27 stycznia 2016 r.

 
 • Siemiatycze – godz. 11.00 – 13.30  sala konferencyjna „Jadłodajnia”, plac Jana Pawła II 39. Prawa obywatela w praktyce – respektowanie, problemy z ich realizacją, praktyki dyskryminacyjne.
 • Białystok – godz. 18.30 – 21.00  sala konferencyjna Uniwersyteckiego Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1N, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku   Prawa obywatela w praktyce – respektowanie, problemy z ich realizacją, praktyki dyskryminacyjne.
 

28 stycznia 2016 r.

Białystok – sala konferencyjna Uniwersyteckiego Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1N, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku 
 • 10.00 – 12.00 Prawa obywatela w praktyce – respektowanie, problemy z ich realizacją, praktyki dyskryminacyjne.
 • 14.00 – 16.00 Aktywność obywatelska, partycypacja, kondycja sektora organizacji społecznych.

 

Podczas debaty spóbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania:
 • Czy prawa zagwarantowane w konstytucji są realizowane?
 • Co z nich wynika dla wspólnoty lokalnej i regionalnej?
 • Co wnoszą kultury mniejszości do kultury narodowej?
 • Kultura współżycia – jak budować, jak do niej przekonywać, jak wdrażać, jak propagować?
 • Stereotypy, uprzedzenia, lęki – co pomaga a co przeszkadza we współistnieniu, co decyduje o akceptacji, co powoduje odrzucenie?
 
Do udziału w debacie zapraszamy przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych, prawników, dziennikarzy, studentów, mieszkańców i wszystkich zainteresowanych tematem. 
Debatę poprowadzi dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.
 

29 stycznia 2016 r.

 • Suwałki – godz. 10.00 – 12.30  sala konferencyjna Suwalskiego Ośrodka Kultury ul. Papieża Jana Pawła II 5.  Prawa obywatela w praktyce – respektowanie, problemy z ich realizacją, praktyki dyskryminacyjne.
 • Sejny – godz. 17.00 – 19.00 Biała Synagoga ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41. Debata nt. Wspólnota sąsiedzka. Sąsiedzi różnych narodowości i religii.
 

30 stycznia 2016 r.

 • Łomża – godz. 12.00 – 14.00.  Sala konferencyjna (parter) Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27. Prawa obywatela w praktyce – respektowanie, problemy z ich realizacją, praktyki dyskryminacyjne.
 
Zgłoszenie uczestnictwa w wybranych spotkaniach (można wziąć udział w więcej niż jednym) należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl
 
Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zarejestrowaniem uczestnika. 
 
Nie wysyłamy potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia. 
 
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adrese: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl
 

ZAPRASZAMY

 
*Art. 35 Konstytucji RP:
 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.
 2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości. kulturowej.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP