Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zaproszenie ekspertów do współpracy z Zespołem Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Data:
Tagi: bip

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zaprasza do współpracy z Zespołem Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur ekspertów z następujących dziedzin:

- psychiatria;

- psychiatria dziecięca;

- medycyna (choroby wewnętrzne, geriatria).

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur to niezależny, krajowy organ wizytujący, który został powołany w celu zapobiegania torturom oraz innym niedozwolonym formom traktowania osób pozbawionych wolności.

Do zadań Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur należy w szczególności:

  • regularne sprawdzanie sposobu traktowania pozbawionych wolności w miejscach zatrzymań, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem;
  • przedstawianie rekomendacji właściwym władzom, w celu poprawy traktowania oraz warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu;
  • przedstawianie Rzecznikowi propozycji i uwag odnośnie do obowiązujących oraz projektowanych przepisów prawnych.

Współpraca z Zespołem Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur na podstawie umowy cywilnoprawnej będzie polegała na:

  • udziale w wizytacjach miejsc pozbawienia wolności, m.in. w jednostkach penitencjarnych, szpitalach psychiatrycznych, domach pomocy społecznej, policyjnych izbach zatrzymań, placówkach resocjalizacyjnych i wychowawczych dla nieletnich;
  • przygotowywaniu ekspertyz dotyczących zweryfikowanego w trakcie wizytacji zagadnienia.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o złożenie swojej oferty na adres: 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Zespół Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur

Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

z dopiskiem: Ekspert do Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

lub e-mailowo na adres: grazyna.kalisiewicz@brpo.gov.pl

Dodatkowe informacje w ogłoszeniu.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn
Data:
Operator: Sylwia Czernuszyn