Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zapaść ochrony zdrowia psychicznego. Marek Balicki gościem RPO

Data:

Zapaść w ochronie zdrowia psychicznego, w szczególności w obszarze psychiatrii dzieci i młodzieży,  wzrost liczby samobójstw oraz wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne były głównymi tematami rozmowy rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka z członkiem powołanej przez Prezydenta Rady do spraw Ochrony Zdrowia Markiem Balickim.

Podczas spotkania 6 października 2021 r. wskazano na konieczność reformy archaicznego scentralizowanego systemu leczenia w dużych szpitalach oraz na problemy z leczeniem chorób somatycznych pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie.

Omówiono również kwestię zagrożenia pilotażu centrów zdrowia psychicznego i sytuację w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

Jednym z wniosków płynących ze spotkania, jest konieczność przeglądu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, z uwagi na nieprzystawanie jej wielu regulacji do obecnych standardów światowej psychiatrii.

Dla rzecznika praw obywatelskich ochrona zdrowia psychiatrycznego jest jednym z priorytetów, dlatego konieczne jest powołanie nowej komisji ekspertów ds. ochrony zdrowia psychicznego.

W spotkaniu wzięła również udział zastępczyni RPO Hanna Machińska.

 

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski