Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Za starzy do kadry narodowej tenisa stołowego [art. 5 – Równość i niedyskryminacja]

Data:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga na dyskryminację ze względu na wiek, stosowaną przez Polski Związek Tenisa Stołowego przy powoływaniu zawodników do Kadry Narodowej Osób Niepełnosprawnych.

Polski Związek Tenisa Stołowego w Regulaminie powoływania kadry narodowej osób niepełnosprawnych PZTS w pkt. 2.1. Kryteria wynikowe wprowadził zapis: „Do kadry mogą być powołani zawodnicy, którzy:

a) zdobyli tytuł Mistrza Polski osób niepełnosprawnych w grze indywidualnej w danej klasie startowej i nie przekroczyli 35 roku życia. W uzasadnionych poziomem sportowym przypadkach, na wniosek trenerów kadry można pominąć limit wiekowy…”

Osoba skarżąca porusza się na wózku inwalidzkim, a tenis stołowy jest jej pasją. Odnosiła sukcesy zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Wprowadzenie do regulaminu zapisu o ograniczeniu wiekowym może pozbawić ją możliwości brania udziału w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata oraz Igrzysk Paraolimpijskich, ponieważ jest w wieku wyższym niż podany w regulaminie. Rzecznik Praw Obywatelskich przygotowuje pismo do Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych w skardze zarzutów.
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk