Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Z leczeniem raka nie można czekać [art. 25 - Zdrowie]

Data:

Prof. Irena Lipowicz wystąpiła do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby zwiększenia ilości kontroli ponadlimitowych świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych.

 

Brak instrumentów prawnych pozwalających na rozliczenie świadczeń w sposób szybki, przejrzysty i oszczędny może powodować zadłużenie najlepszych ośrodków, w których leczą się pacjenci z całego kraju, jak również generować ogromne koszty społeczne oraz finansowe. Analiza sprawozdań z kontroli przeprowadzanych przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia, dotycząca lat 2009 - 2012 stawia pytanie o rzeczywisty zasięg i efektywność nadzoru sprawowanego przez Ministra Zdrowia.
Dla osoby z chorobą nowotworową najważniejszy jest odpowiedni sprzęt, kadra i szybki dostęp do leczenia. Natomiast limity świadczeń przekładają się na długie kolejki oczekujących. Budzi to sprzeciw pacjentów, którzy od lat walczą m.in. o ustalenie równego dostępu do terapii, bez względu na miejsce zamieszkania. Wydatki na poprawę niewłaściwego leczenia w  Polsce sięgają nawet 75% kosztów leków. [więcej]

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP