Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych

Data:

Podziel się swoją dobrą praktyką! – „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych, nieformalnych grup, pracodawców i samorządów terytorialnych oraz innych instytucji realizujących programy na rzecz osób starszych do udziału w procedurze wyłaniania dobrych praktyk, które zostaną umieszczone w „Złotej Księdze Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.

Celem inicjatywy „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” jest promowanie wartościowych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych i z osobami starszymi. Szczególnie zależy nam na dostrzeżeniu i rozpropagowaniu działań, które służą budowaniu społeczeństwa spójnego, przyjaznego ludziom w każdym wieku.

Nie przewidujemy nagród finansowych lub rzeczowych. Formą wyróżnienia jest umieszczenie opisu dobrej praktyki w „Złotej Księdze”, której Patronem jest Rzecznik Praw Obywatelskich oraz możliwość upowszechnienia tą drogą własnych osiągnięć. 

Formularz zgłoszeniowy oraz inne materiały dotyczące konkursu i szczegółów wyłaniania dobrych praktyk do „Złotej Księgi” są dostępne pod adresem: www.rpo.gov.pl.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o pobranie i wypełnienie formularza w formie elektronicznej oraz wysłanie go na adres e-mail: zlotaksiega@brpo.gov.pl.

Po wypełnieniu, należy wersję papierową formularza (poświadczoną przez kierownika instytucji/organizacji realizującej dobrą praktykę) wysłać (wraz z dodatkową dokumentacją, o ile wnioskodawca uzna, że jest ona potrzebna) na adres:

Barbara Imiołczyk

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

 

Propozycje dobrych praktyk można zgłaszać do dnia 15 lipca 2014 r.

 

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk