YouthSpeak Forum-AIESEC pod Honorowym Patronatem RPO

Data:

24 listopada w Warszawie młodzi ludzie z całej Polski zabiorą głos w sprawach istotnych dla naszego społeczeństwa. Jakość zdrowia i życia, edukacja oraz nierówności społeczne to obszary, które zostaną poruszone podczas YouthSpeak Forum.

YouthSpeak Forum to spotkanie generacji młodych z przedstawicielami świata biznesu i pozostałych sektorów. Zderzenie różnych perspektyw oraz inspirujące konwersacje pomogą uczestnikom wypracować rozwiązania najistotniejszych problemów społecznych. Podczas konferencji zaproszeni goście poruszą tematy homofobii, rasizmu, przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy, niskiej zdawalności matur, nieznajomości języków obcych, a także otyłości wśród Polaków. Każde z zagadnień będzie również motywem przewodnim dla warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli firm, które wspierają te obszary w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczestnicy warsztatów – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci – będą wspólnie pracować nad planami projektów, które odpowiedzą na wskazane problemy.

Organizatorem wydarzenia jest AIESEC – globalna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, którzy poprzez realizację programów wymian międzynarodowych kształtują w sobie i otoczeniu cechy liderskie.

YouthSpeak Forum to konferencja, która w ubiegłym roku odbyła się w ponad 200 miejscach świata w tym w kwietniu w Teresinie, w Polsce). Jej celem jest skupienie różnych środowisk - biznesowego, rządowego, pozarządowego oraz młodych ludzi i wypracowanie przez nich rozwiązań problemów naszego społeczeństwa w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W panelu na temat nierówności społecznych w Polsce weźmie udział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2017-11-09 14:39:52
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-27 12:03:44
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk