XVI Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych im. Krzysztofa Brzęczka pod Honorowym Patronatem RPO

Data:

Ogólnopolski Mityng Osób Niepełnosprawnych organizowany jest od 16 lat. Corocznie bierze w nim udział ok. 200 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Sportowcy przyjeżdżają z całego kraju.

Uczestnicy zawodów rywalizują w 4 konkurencjach oraz sztafecie. Zawody dają możliwość nie tylko sprawdzenia swoich umiejętności sportowych, ale przede wszystkim dostarczają poczucie przynależności do grupy lokalnej, uczestnictwa w życiu osób zdrowych i sprawnych fizycznie.

Celem przedsięwzięcia jest:

• aktywizacja osób niepełnosprawnych

• integracja osób niepełnosprawnych

• propagowanie sportu jako alternatywy dla wolnego czasu

• promowanie aktywnego stylu życia

• przełamywanie barier fizycznych i emocjonalnych

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2017-11-20 16:35:38
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk