Biuletyn Informacji Publicznej RPO

XV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

XV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2019 r. w Białce Tatrzańskiej. Wydarzenie organizuje Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.

Kongres jest niezwykle istotnym przedsięwzięciem odbywającym się nieprzerwanie od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

W związku ze stuleciem ochrony informacji niejawnych, 20-leciem uchwalenia ustawy o ochronie informacji niejawnych, 20-tą rocznicą przystąpienia Polski do NATO oraz wdrożeniem RODO i krajowego prawa ochrony danych osobowych tegoroczne obrady będą miały wyjątkowy, jubileuszowy charakter.

Wydarzenie kierowane jest do zwierzchników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, Inspektorów Ochrony Danych, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą problematyką.

Tematyka Kongresu:

 • 20-lecie uchwalenia ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • 20 lat Polski w NATO to fundament naszego bezpieczeństwa.
 • Służby wywiadu i kontrwywiadu w systemie bezpieczeństwa informacji.
 • Rola i znaczenie pionów ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych.
 • Kancelarie tajne i niejawne - aktualne regulacje prawne, praktyczne aspekty.
 • Informacje prawnie chronione w biznesie (tajemnica przedsiębiorstwa, handlowa i giełdowa).
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).
 • Jak wdrożyliśmy/wdrażamy RODO - podpowiedzi, uwagi i pierwsze doświadczenia.
 • Sesja tematyczna nt. stanu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO i nową ustawą.
 • Cyberzagrożenia dla funkcjonowanie firm, instytucji i bezpieczeństwo obywateli.
 • Krajowy System Cyberbezpieczeństwa - operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych.
 • Współczesna wojna informacyjna i jej ofiary.
 • Sporządzanie planów zagrożeń terrorystycznych w zarządzaniu bezpieczeństwem obiektów.
 • Innowacyjność i nowe technologie Industry 4.0 i oczekiwane 5G w ochronie informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych.
 • Techniki technologie zapewniające ochronę / zdobywanie informacji.
 • Dlaczego jesteśmy podsłuchiwani / inwigilowani? Czy jesteśmy mniej czy bardziej bezpieczni?
 • Debata na temat aktualnych i przyszłych zagrożeń ochrony informacji i danych osobowych.
Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk