Biuletyn Informacji Publicznej RPO

XIII Edycja Konkursu Verba Veritatis pod Honorowym Patronatem RPO

Data:

XIII Edycja Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z dziedziny etyki biznesu organizowana jest przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego.

Celem Konkursu jest inspirowanie do budowania kapitału społecznego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie etyki biznesu, ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs ma pomóc w zachęcaniu młodych osób, które właśnie wkraczają do polskiej gospodarki,jako pracownicy czy jako przedsiębiorcy, do praktykowania postaw etycznych, odpowiedzialnych i zgodnych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.
XIII edycja Konkursu prowadzona będzie w III i IV kwartale 2018 roku. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do końca lipca br., a jego rozstrzygnięcie planowane jest na listopad br.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk