Wystąpienie do Ministra Rozwoju ws. procedury opracowywania „Podręczników Beneficjenta” w ramach programów finansowanych ze środków unijnych

Data:
Tagi: praca ue

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Rozwoju o przedstawienie informacji, czy ustalona jest jednolita w skali kraju procedura opracowywania „Podręczników Beneficjenta” w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, a zwłaszcza nadzorowania ich treści pod kątem zgodności z prawem, w szczególności z przepisami prawa pracy w odniesieniu do zatrudnienia pracowniczego wykonywanego przy realizacji poszczególnych projektów. Rzecznik prosi także o udostępnienie wykazu „Podręczników Beneficjenta” i organów odpowiedzialnych za ich treść.

Do Rzecznika wpłynęła skarga jednej z organizacji pozarządowych na niezgodność z przepisami prawa pracy treści „Poradnika dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji” (FAMI) i wzorów dokumentów wykorzystywanych w ramach projektu. Sprawa ta jest przedmiotem odrębnego postępowania, w ramach którego Rzecznik oczekuje na wyjaśnienia od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2016-04-05 11:52:10
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk