Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zgromadzenia publicznego pod nazwą Marsz Niepodległości

Data:

W dniu 11 listopada 2013 r. w Warszawie doszło do kilku poważnych incydentów, m.in. podpalenia budki policyjnej przed Ambasadą Rosji i obrzucenia terenu misji dyplomatycznej racami i butelkami, podpalenia łuku „Tęczy” na pl. Zbawiciela, używania wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych na trasie przemarszu, zniszczenia samochodów zaparkowanych na ulicach i przedmiotów użyteczności publicznej (znaków drogowych, wiat przystankowych).  Zgromadzenie objęte było ochroną policyjną realizowaną w trybie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Dlatego też Rzecznik zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z prośbą o przedstawienie informacji na temat sposobów zabezpieczenia pokojowego przebiegu zgromadzenia publicznego pod nazwą Marsz Niepodległosci oraz działań, jakie zostały podjęte przez funkcjonariuszy Policji w następstwie rozwiązania wymienionego zgromadzenia.
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk