Zawartość

Wyrzucili ich z mieszkania. Dlaczego?” – pyta Rzecznik Praw Obywatelskich

Data: 
2016-06-15

Z informacji zamieszczonych w internetowym serwisie TVN Uwaga („Wyrzucili ich z mieszkania. Dlaczego?”, 15 października 2015 r.) wynikało, że mogło dojść do nieprawidłowości w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego oraz w działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej w G.

Sprawa dotyczyła państwa K., którzy, jak wynikało z przestawionych w artykule informacji, są osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach postanowił sprawdzić, czy zastosowane wobec nich działania przebiegały zgodnie z prawem.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w B. wyjaśnił, że dłużnicy zostali powiadomieni o terminie eksmisji i wezwani do dobrowolnego opuszczenia lokalu. Nie zastosowali się jednak do tego polecenia. Dlatego poinformowano ich o terminie przymusowego opuszczenia lokalu. Wierzyciel zapewnił eksmitowanym pomieszczenie tymczasowe, do którego zostali przeniesieni.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w G. poinformował, że państwo K. zostali umieszczeni w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Zapewniono im pomoc i wsparcie, tzn.: otrzymali samodzielny pokój z dostępem do łazienki, ciepły posiłek i bony żywnościowe, dofinansowanie do zakupu odzieży i obuwia zimowego. Przyznano im też zasiłek okresowy i podjęto działania o zapewnienie bezpłatnej opieki zdrowotnej dla pana K. Ponadto przystąpiono do sporządzania wniosku rentowego i o dowód osobisty. Dyrektor OPS wyjaśnił także, dlaczego wcześniej państwo K. nie byli objęci pomocą placówki mimo, że pracownik urzędu wielokrotnie podejmował z rodziną próby kontaktu. Okazało się też, że brakowało stosownej dokumentacji w tej sprawie. Dlatego dyrekcja zobowiązała się do uzupełnienia informacji.

Rzecznik nie stwierdził naruszeń w przeprowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Uznał też, że rodzina Państwa K. otrzymuje należną pomoc i wsparcie. Dlatego na tym etapie zakończył sprawę.

Galeria

  • grafika: paragraf na wózku inwalidzkim

    Niepełnosprawne prawo
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-07-04 16:43:04
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2018-10-16 09:44:28 Wyrzucili ich z mieszkania. Dlaczego?” – pyta Rzecznik Praw Obywatelskich Agnieszka Jędrzejczyk