Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyrok WSA w Gliwicach

Data:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn.akt IV SA/Gl 28/14) uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miasta Gliwice w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta. RPO podnosił, że w uchwale nie uregulowano kwestii, która została wskazana w ustawie o ochronie praw lokatorów.  Zarzut dotyczył m.in. uzależnienia możliwości ubiegania się o lokal komunalny z zasobów miasta (nie tylko o lokal socjalny) od nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego. Orzeczenie WSA jest nieprawomocne. 

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP