Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyrok TK ws. zaskarżenia postanowienia dot. kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy

Data:

 

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej, do której przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich (SK 33/12; RPO-705207-II/12). Skarga dotyczyła zaskarżenia postanowienia w sprawie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy. Trybunał uznał, że brak możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy, jest niezgodny z konstytucją. 

Ważne linki:

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP