Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyrok TK ws. ustawy o świadczeniach rodzinnych

Data:
Tagi: wydarzenie

 

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną, dotyczącą ustawy o świadczeniach rodzinnych do której przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Rzecznik zakwestionował przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim uniemożliwiają one przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, gdy inna osoba w rodzinie ma już ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko – w przypadku rodziny dotkniętej niepełnosprawnością kilkorga dzieci. Trybunał Konstytucyjny przychylił się tym samym do stanowiska RPO i uznał zaskarżone przepisy za niezgodne z Konstytucją RP.
 

Ważne linki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP