Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyrok TK ws. systemu informacji w ochronie zdrowia

Data:
Tagi: wydarzenie

 

Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego systemu informacji w ochronie zdrowia oraz przyznania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kompetencji do tworzenia rejestrów danych na podstawie rozporządzenia.

Trybunał uznał, że zaskarżone przez Rzecznika artykuły ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w zakresie, w jakim przewidują określenie przedmiotu rejestrów medycznych przez ministra w drodze rozporządzenia, są niezgodne z Konstytucją RP.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP