Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyrok TK ws. przetwarzania danych osobowych dawców szpiku

Data:
Tagi: wydarzenie

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich ws. przetwarzania danych osobowych potencjalnych dawców szpiku.

Trybunał uznał niekonstytucyjność art. 16 ust. 6 ustawy transplantantacyjnej, stwierdzając, że minister właściwy do spraw zdrowia i Krajowa Rada Transplantacyjna nie potrzebują pełnego bieżącego dostępu do wszystkich danych potencjalnych dawców szpiku do wypełniania swoich ustawowych zadań.

Jednocześnie Trybunał uznał art. 16 ust. 3 wspomnianej ustawy, w części zaskarżonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, za zgodny z Konstytucją, podkreślając, że gromadzenie wskazanych we wniosku informacji o potencjalnych dawcach szpiku w Centralnym rejestrze niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej nie stanowi nadmiernego ograniczenia ich prawa do prywatności i autonomii informacyjnej.

 

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP