Wyrok TK ws. możliwości korzystania z obrońcy i wglądu do akt na etapie czynności wyjaśniających

Data:


Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie korzystania z prawa do obrońcy oraz wglądu do akt na etapie prowadzenia czynności wyjaśniających prowadzonych wobec osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Trybunał podzielił argumentację Rzecznika i uznał zaskarżone przepisy za niezgodne z Konstytucją.

 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji: 2014-06-03 11:18:42
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 12:52:57
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP