Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyrok TK ws. kontaktu telefonicznego z obrońcą

Data:

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący wyłączenia możliwości telefonicznego porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą. RPO wskazywał, że praktyka stosowania art. 217c Kodeksu karnego wykonawczego uniemożliwia taką formę kontaktu, co stanowi naruszenie prawa do obrony. Trybunał poparł stanowisko RPO i uznał, że zaskarżony przepis jest niezgodny z Konstytucją. 

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP