Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyrok NSA dot. uchwały Rady Miasta Gdańska

Data:

 

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Rady Miasta Gdańska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2013 r. (sygn akt I OSK 1040/13). Wyrok dotyczył skarg Pana Jana Piekarskiego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miasta w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2009-2013.

 

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP