Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego - 2024-07-08.

Data:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2023, poz. 2303 ze zm.)  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich informuje o zużytych składnikach rzeczowych ruchomego majątku przeznaczonych do:

  • sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostek sektora finansów publicznych nieposiadających osobowości prawnej lub darowizny.

Wykazy zużytych rzeczowych składników majątku ruchomego w załączeniu.

Zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego podlegają nieodpłatnemu przekazaniu na rzecz jednostek sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych na podstawie wniosków o treści zgodnej z postanowieniami § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o zakup.

Wnioski należy składać w terminie do 12 lipca 2024 r. na adres e-mail: roman.osypiuk@brpo.gov.pl
 

Załączniki:

Autor informacji: Roman Osypiuk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP