Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego - 2022-12-19

Data:

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego - 2022-12-19.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2022, poz. 998 t.j.) Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich informuje o zużytych składnikach rzeczowych ruchomego majątku przeznaczonych do likwidacji.
Wykaz zużytych rzeczowych składników majątku ruchomego w załączeniu.
 

Załączniki:

Autor informacji: Roman Osypiuk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP