Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego - 2020-09-16

Data:
Tagi: bip

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019, poz. 2004)  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich informuje o zużytych składnikach rzeczowych ruchomego majątku przeznaczonych do: nieodpłatnego przekazania państwowej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego,

Wykazy zużytych rzeczowych składników majątku ruchomego w załączeniu.

Zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego podlegają nieodpłatnemu przekazaniu państwowym jednostkom budżetowym lub jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie wniosków o treści zgodnej z postanowieniami § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia.

Wnioski należy składać w terminie do 22 września 2020 r. na adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, Wydział Logistyki i Administracji lub na adres e-mail: roman.osypiuk@brpo.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że dodatkowe informacje można uzyskać u p. Romana Osypiuk pod numerem telefonu 22 55-17-824, e-mail: roman.osypiuk@brpo.gov.pl oraz w sprawie sprzętu komputerowego
u p. Jakuba Witeckiego pod numerem telefonu 22 55-17-834, e-mail: jakub.witecki@brpo.gov.pl

Załączniki:

Autor informacji: Roman Osypiuk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk