Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego

Data:
Tagi: bip

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761) Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich informuje o zużytych składnikach rzeczowych ruchomego majątku przeznaczonych do:

1) nieodpłatnego przekazania państwowej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego,
2) przekazania w formie darowizny jednostkom, o których mowa w § 39 ww. rozporządzenia.

Wykaz zużytych rzeczowych składników majątku ruchomego w załączeniu.

Zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego w pierwszej kolejności podlegają nieodpłatnemu przekazaniu państwowym jednostkom budżetowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych lub jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie wniosków o treści zgodnej z postanowieniami § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia.

Jednostki organizacyjne zainteresowane darowizną składników majątku proszone są o złożenie wniosków zawierających dane adresowe i kontaktowe jednostki oraz elementy i dokumenty wymienione w § 39 ust. 4 ww. rozporządzenia.

Wnioski należy składać w terminie do 25 marca 2016 r. na adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa, Wydział Logistyki i Administracji lub faksem pod numerem
(+48 22) 827-64-53.

Jednocześnie informujemy, że dodatkowe informacje można uzyskać u p. Romana Osypiuk pod numerem telefonu 22 551-78-24, e-mail: r.osypiuk@brpo.gov.pl oraz w sprawie sprzętu u p. Edwina Rendaszki pod numerem telefonu 22 551-77-48, e-mail: e.rendaszka@brpo.gov.pl

Załączniki:

Autor informacji: Roman Osypiuk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki